Grodzisk Wielkopolski: Trwa przebudowa Dworca PKP.

Trwa przebudowa Dworca PKP.

Trwają prace murowe wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku w tym szyb windy, oczyszczanie i uzupełnianie elewacji, montaż konstrukcji sufitów wewnątrz budynku, remont pokrycia dachu, a także prace instalacyjne elektryczne, telekomunikacyjne i wodno – kanalizacyjne. Zakończono montaż stolarki okiennej.Przypomnijmy, że dzięki realizacji projektu powstanie baza do nowych aktywności społecznych, m.in. poprawi się dostępność mieszkańców do usług i zasobów pomocy społecznej, kultury, uruchomione zostaną nowe funkcje w budynku, nowe aktywne narzędzia zmiany społecznej w środowisku lokalnym.
Wartość Projektu wynosi 6 095 860,22 PLN, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 126 038,77 zł.
Projekt został zgłoszony do Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Źródło: Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz