Grodzisk Wielkopolski: Podpisano umowy na realizacje inwestycji

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku w grodziskim ratuszu Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan podpisał umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

Z firmą BRUKPOL Sp. z o.o. z m. Strzelce Wielkie zawarto umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Więziennej w Grodzisku Wlkp.
Przebudowa w ul. Żwirki i Wigury polega na demontażu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a w jej miejsce wykonaniu nowej wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi. Natomiast budowa w ul. Więziennej polega na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej, demontażu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a w jej miejsce wykonaniu nowej wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi.

Roboty o wartości 308.170,35 zł brutto będą prowadzone w okresie od 24 czerwca do 23 sierpnia 2019 roku.

Budowę nawierzchni odcinka drogi w Ptaszkowie wykona firma QBRUK Krzysztof Kubicki z Glinna.

W ramach prac przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni o długości ok. 210 m i szerokości 5,5 m ze ściekiem śródulicznym w osi jezdni z kostki brukowej obustronnymi krawężnikami oraz z chodnikiem, zjazdami i podejściami do posesji.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 412.785,98 zł brutto, a planowany termin zakończenia zadania to 28 czerwca 2019 roku.

Realizację budowy nawierzchni ulicy Dolnej w Grodzisku Wielkopolskim powierzono firmie Z.D.B. NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni o długości 855,5 m i szerokości 5,0 m ze ściekiem śródulicznym w osi jezdni, obustronnymi krawężnikami, ze zjazdami i podejściami do posesji oraz odwodnieniem nawierzchni jezdni do sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi. Droga zostanie oświetlona za pomocą słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami LED z regulacją mocy zamontowanymi na wysięgnikach rurowych.

Planowany termin zakończenia zadania to 31 lipca 2018 roku, a wartość prac opiewa na kwotę 1.862.229,64 zł brutto.

(Visited 134 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz