Grodzisk Wielkopolski: OKNA TO NIE OPAŁ !!! – szokujące odkrycie podczas kontroli.

OKNA TO NIE OPAŁ !!! – szokujące odkrycie podczas kontroli.

W trakcie kontroli nieruchomości na terenie Grodziska Wielkopolskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego zwrócili uwagę na pocięte oraz przygotowane do cięcia drewniane ramy okienne.Nakazano właścicielowi nieruchomości pozbycie się ich zgodnie z regulaminem czystości i porządku w wyznaczonym terminie oraz zapowiedziano rekontrole przy udziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Informujemy, że kontrole są prowadzane na terenie miasta i gminy także poza sezonem grzewczym.
Prosimy mieszkańców o umożliwienie dostępu do kotłowni i przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość w godzinach od 6.00. do 22.00.

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim 

(Visited 414 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz