Gala finałowa kampanii społecznej „Drugie życie”

We wtorek 28.05 br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się finałowa gala kampanii społecznej „Drugie życie” – promującej wiedzę o przeszczepach i oddawaniu szpiku. W kampanii, organizowanej już po raz jedenasty pod patronatem wojewody wielkopolskiego, brały udział 32 szkoły ponadgimnazjalne.

– Kampania na rzecz transplantologii to jedna z ważniejszych inicjatyw społecznych. Będziemy ją wspierać i patronować tej szczytnej akcji – mówiła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, która wręczyła laureatom nagrody i wyróżnienia. W tym roku nagrody przyznano uczniom Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek im. Piątki Poznańskiej w Ostrowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Krobi oraz Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach. 


Kampania „Drugie życie” promuje transplantację i oświadczenia woli od stycznia 2009 roku. Celem kampanii jest upowszechnianie idei przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju. Do tej pory w kampanii wzięło udział ponad 300 tys. uczniów z 810 szkół. W dziewięciu województwach: wielkopolskie, małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie, dolnośląskie i podkarpackie, młodzi ludzie rozdali ponad milion oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji.

W województwie wielkopolskim w kampanii wzięły udział 32 szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie, po przeszkoleniu, otrzymali materiały edukacyjne i promocyjne (m.in. plakaty, koszulki, naklejki, oświadczenia woli, broszury edukacyjne, filmy dotyczące przeszczepiania narządów, prezentację multimedialną), które pomogły im w organizacji własnych działań – w szkołach odbywały się spotkania ze specjalistami, happeningi, zawody sportowe. Kształt prowadzonych kampanii zależał wyłącznie od młodzieży – od ich kreatywności i zaangażowania.

Od 2010 roku kampania „Drugie życie” w Wielkopolsce jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji” – ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska.

poznan.uw.gov.pl

(Visited 43 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz