„Droga Królewska” już otwarta!

Z okazji zakończenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 349049P” z miejscowości Bolewice w kierunku Nowego Tomyśla, w czwartek 16 stycznia 2020 r. odbyło się je oficjalne otwarcie. Łączny koszt ponad 3 kilometrowej inwestycji wyniósł 1 393 467,00


 zł i jest to największy wspólny projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Gminy Miedzichowo. 

W obecności zaproszonych gości oraz proboszcza parafii Bolewice Janusza Pośpiecha, który poświęcił nowy, utwardzony odcinek drogi, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Honory te poczynili: Starosta Powiatu Nowotomyskiego Andrzej Wilkoński, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek oraz gospodarze uroczystości Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice Grzegorz Gaczyński i Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota.

W uroczystości otwarcia drogi oprócz wymienionych osób, uczestniczyli również: sekretarz UG Miedzichowo Karolina Łotecka, Skarbnik Gminy Mirosława Kuryś, Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Bogusława Wajman, Sołtys wsi Bolewice Stanisław Łodyga, Przewodniczący RG Miedzichowo Tadeusz Kolecki oraz pracownicy Nadleśnictwa Bolewice. Starosta nowotomyski podziękował władzom lasów państwowych oraz gminy za zaangażowanie i trud włożony w działania mające na celu utworzenie tego odcinka drogi. 

Budowa drogi została sfinansowana ze środków funduszu leśnego oraz ze środków budżetu Gminy Miedzichowo. Wspólne inwestycje są jak widać bardzo ważnym i korzystnym elementem współpracy.

Modernizacja drogi, zwyczajowo nazywanej królewską, poprawiła warunki przemieszczania się zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, a przez to zwiększyła bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców Gminy Miedzichowo. Realizacja tego zadania ułatwi również prowadzenie prac związanych z gospodarką leśną w Nadleśnictwie Bolewice, a przede wszystkim bezpośrednio wpłynie na wzmocnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów, podniesienia sprawności akcji gaśniczych poprzez umożliwienie szybkiego i sprawnego dojazdu wozów ratownictwa pożarowego w trudnodostępne obszary leśne.

Gmina Miedzichowo, z którą administracyjnie związane jest Nadleśnictwo Bolewice jest jedną z najbardziej zalesionych gmin w Wielkopolsce, a 71% jej powierzchni to właśnie lasy i jeziora.

 Zdjęcia dzięki uprzejmości: Nadleśnictwo Bolewice

(Visited 951 times, 1 visits today)

Leave a Reply