ĆWICZENIA JRG

Każdego dnia strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chodzieży doskonalą swoje umiejętności w różnych dziedzinach ratowniczych zgodnie z rocznym planem doskonalenia zawodowego.


W dniu 6 maja 2021 roku zmiana służbowa JRG Chodzież doskonaliła swoje umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego. Zadaniem funkcjonariuszy było zbudowanie stanowiska zjazdowego oraz asekuracyjnego, wykonanie zjazdu ratowniczego przy użyciu przyrządu zjazdowego I’D z kosza SD-30, asekuracja ratownika zjeżdżającego oraz klarowanie użytego sprzętu po ćwiczeniach. Ponad to w tym samym dniu strażacy z JRG brali udział w ćwiczeniach z taktyki gaszenia pożarów lasów. Przećwiczono rozwinięcia bojowe oraz budowanie układów do przepompowywania i przetłaczania wody. Porównano czasy tankowania zbiornika wodnego poprzez nasadę zasilającą oraz przez nasadę autopompy.

Opracowanie i zdjęcia: mł. kpt. Jakub Stoupiec/kppsp-chodziez/

(Visited 9 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz