Centrum Szyfrów Enigma gotowe w 2021 roku!

W środę Miasto Poznań podpisało umowę na budowę Centrum Szyfrów Enigma z konsorcjum: Atrem S.A., Firma Budowlana Dota oraz New Amsterdam Sp. z o.o. Nowa atrakcja miasta powstanie w samym jego sercu – w budynku Collegium Martineum UAM, przy skrzyżowaniu ulic Św. Marcin i Kościuszki. Pierwsi zwiedzający będą mogli przekroczyć próg Centrum za niespełna dwa lata.


Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Tam, gdzie dziś znajduję się gmach Collegium Martineum, przed wojną zlokalizowany był oddział biura szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To właśnie w nim pracowali Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski – matematycy, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej.

– Nowoczesna placówka multimedialna, jaką będzie Centrum Szyfrów Enigma z jednej strony ma upamiętniać pracę poznańskich kryptologów, z drugiej zaś edukować młodzieży w zakresie matematyki, informatyki czy programowania – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania i dodaje: – W ten sposób chcemy podkreślić wkład uczelni, która dała światu tak wybitne postaci, jak nasi matematycy, a także budować lokalny patriotyzm, łączący różne grupy społeczne. Bez wątpienia CSE już niedługo stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych Poznania oraz przyczyni się do ożywienia centrum miasta i samej ul. Św. Marcin.

Ekspozycja będzie podzielona na strefy tematyczne, wyposażone w interaktywne i multimedialne stanowiska oraz tradycyjne eksponaty. Oprócz zwiedzania indywidualnego, odbywać się będą także zajęcia dla grup zorganizowanych oraz otwarte wykłady.

– Zwiedzający będą mogli przejść kurs szyfrów, poznać metody utajniania informacji na działającym modelu Enigmy oraz dowiedzieć się jak wyglądały początki działalności polskich kryptologów z Uniwersytetu Poznańskiego i ich wkład w przebieg II wojny światowej – mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Pamiętajmy, że maszyny szyfrujące przyczyniły się do stworzenia pierwszych komputerów i cyfryzacji świata. Dlatego istotną częścią Centrum będzie także ekspozycja poświęcona bardziej współczesnym zagadnieniom jak programowanie czy bezpieczeństwo w sieci.

Inwestycja powstaje przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. – Bardzo się cieszę, że to właśnie w Collegium Martineum powstanie Centrum Szyfrów Enigma im. trzech kryptologów, którzy studiowali na Uniwersytecie Poznańskim. Przypomnę, że UAM użyczył na ten cel ponad 1000 metrów kwadratowych Collegium i zwiększył nakłady na jego remonty i unowocześnienie, tak aby mogła rozpocząć się ta oczekiwana budowa. Mam nadzieję, że Collegium Martineum, wraz z Centrum Szyfrów Enigma, zostanie perełką ulicy Św. Marcin – dodaje prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną wnętrza gmachu. Oprócz ich nowej aranżacji i remontu instalacji, zostanie również poprawiona jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawcą robót jest konsorcjum trzech firm: Atrem, Firma Budowlana Dota oraz New Amsterdam.

– Bardzo nas cieszy, że Miasto Poznań oraz Uniwersytet obdarzyli nas zaufaniem i wybrali do realizacji tego ważnego zadania. W ciągu swojej dwudziestoletniej historii Atrem wykonał wiele instalacji dla różnorodnych obiektów. Z bardziej znanych inwestycji możemy się pochwalić uczestnictwem przy budowie Stadionu Miejskiego, licznych obiektach biurowych i użyteczności publicznej, w tym realizacją dla miejskiej spółki Aquanet – podkreśla Andrzej Goławski, prezes zarządu Atrem S.A. – Wspólnie z partnerami tworzymy konsorcjum z bogatym doświadczeniem w swoich dziedzinach – ogólnobudowlanym i modernizacyjnym (Dota) oraz w aranżacji ekspozycji muzealnych (New Amsterdam). Jesteśmy przekonani, że taki skład zagwarantuje zakończenie projektu sukcesem.

Przetarg na wybudowanie Centrum Szyfrów Enigma ogłoszono w czerwcu tego roku. Na realizację inwestycji chciano pierwotnie przeznaczyć kwotę w wysokości 27 465 093 zł. W ramach przetargu do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta wpłynęła 1 oferta na kwotę 29 237 100 zł. Z uwagi na to, jak ważna jest budowa Centrum, inicjatorzy projektu – Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza postanowili zwiększyć środki na ten cel i tym samym przyspieszyć jego powstanie.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, we współpracy z UAM oraz środowiskami społecznymi popularyzującymi historię polskiej myśli naukowej i technicznej.

JZ /poznan.pl/

(Visited 160 times, 1 visits today)

Leave a Reply