Bardzo niebezpieczne znalezisko na terenie zajezdni autobusowej MPK. ZABEZPIECZONO NIEWYBUCHY

Na terenie zajezdni autobusowej MPK, podczas prac budowlanych znaleziono niewybuchy. O niebezpiecznych pozostałościach z czasów wojny policjantów poinformowali pracownicy. Zabezpieczone niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że odnalezionych materiałów wybuchowych nie należy dotykać, czy też próbować przenosić.


To kolejny przypadek, gdy na terenie powiatu gnieźnieńskiego odnalezione zostały niewybuchy. Miejscowi wielokrotnie odnajdują tego typu niebezpieczne przedmioty podczas zwykłych prac polowych, czy też podczas pobytu w lesie. Najczęściej pochodzą one z czasów II wojny światowej.

Do zdarzenia doszło wczoraj (17.07.2018 r. ) około godziny 18:00. Tym razem na wybuchowe znalezisko natrafił operator koparki podczas prac ziemnych na terenie zajezdni autobusowej MPK w Gnieźnie. Natychmiast powiadomiono Policję. Funkcjonariusze z grupy minersko – pirotechnicznej zabezpieczyli teren. Następnie na miejsce przybył patrol saperski z Inowrocławia, który zabrał znalezione granaty ręczne, amunicję strzelecką, granatnik przeciwpancerny i inne fragmenty uzbrojenia armii niemieckiej do neutralizacji na poligonie. Przedmioty te jak określili saperzy pochodziły z czasów II wojny światowej.

Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno pod żadnym pozorem dotykać, ani tym bardziej przenosić czy rozbrajać. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia nawet do kilkuset metrów.

(Visited 298 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz