Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w listopadzie 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w listopadzie 2017 roku.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W LISTOPADZIE 2017 ROKU

listopadzie 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 64 zdarzenia: 4 wypadki drogowe w wyniku których 2 osoby poniosły śmierć, a 6 osób zostało rannych oraz 60 kolizji drogowych.


STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

4

Od początku roku

53

53

60

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

36

50

60

Od początku roku

441

510

548

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

4

6

Od początku roku

69

58

65

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

2

Od początku roku

7

6

9
PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w listopadzie 2017 r. to:

– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 14 zdarzeń,

– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 9 zdarzeń,

– nieprawidłowe cofanie – 7 zdarzeń.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Autostrada A2 – 10 zdarzeń ( 10 kolizji )

K-92 – 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

Drogi wojewódzkie:

– nr W302 – 4 zdarzenia ( 1 wypadek, 3 kolizje )

– nr W305 – 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

– nr W307 – 4 zdarzenia ( 1 wypadek, 3 kolizje )

– nr W308 – 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

Drogi powiatowe:

– nr 2497P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2708P – zdarzenia ( 2 kolizje )

– nr 2709P – 5 zdarzeń ( 1 wypadek, 4 kolizje )

– nr 2716P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2723P – zdarzenia ( 1 wypadek, 1 kolizja )

– nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2738P – 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

– nr 2739P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2742P – zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2747P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

Drogi gminne – 19 zdarzeń (19 kolizji )

Drogi inne (niepubliczne)  zdarzenia ( 2 kolizje )

NIETRZEŹWI KIEROWCY

listopadzie 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 15 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 7 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

SPRAWCY

listopadzie 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 41 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 3 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 8 zdarzeń, a kierujący motorowerem i pojazdem nieustalonym spowodowali po 1 zdarzenia.
(Visited 370 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz