2,6 mln zł na zabytki w powiecie poznańskim

Zabytkowe wille, kościoły, park krajobrazowy, budynek byłego dworca kolejowego, a nawet dawny zajazd oraz historyczny szpital psychiatryczny otrzymają w tym roku powiatowe wsparcie na remont i konserwację. Do podziału jest rekordowa kwota 2,2 mln zł. Dotacje zostaną przekazane aż 30 obiektom. Dodatkowo 400 tys. zł otrzymają franciszkanie na ratowanie świątyni w Poznaniu. Dotychczas na ochronę zabytków samorząd przeznaczył prawie 11 mln zł.


W powiecie poznańskim znajduje się prawie 550 obiektów architektury i budownictwa, zespołów parkowych i cmentarzy, a także ponad 50 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków. Blisko 60 z nich uzyskało już dofinansowanie.

– Właściciele powiatowych zabytków od lat mogą liczyć na naszą pomoc w prowadzeniu remontów. Troszczymy się zarówno o wygląd takich miejsc, jak i poprawę ich stanu technicznego – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Od 2014 roku na renowacje i konserwacje wydaliśmy już blisko 11 mln zł. To dzięki temu w powiecie pięknieją wille, elewacje starych kościołów, wiekowe ołtarze czy parki. Popularność programu widać w rosnącej liczbie wniosków składanych przez mieszkańców i przedsiębiorców z naszego terenu – dodaje starosta.

Przy wsparciu powiatu poznańskiego w bieżącym roku prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przeprowadzone zostaną aż w 30 historycznych miejscach. Największe dofinansowanie trafi do zamku w Kórniku. Ponad 274 tys. zł zostaną przeznaczone na odnowę średniowiecznych murów wewnętrznych przyziemia. Przez 6 lat wsparcie powiatu przekroczyło już 1,4 mln zł. Zadbano nie tylko o fasady czy detale architektoniczne, ale przebudowano również alejki parkowe w Arboretum. Ponad 1,4 mln zł otrzymał do tej pory też kórnicki kościół Wszystkich Świętych. W tym roku za 220 tys. zł przeprowadzone zostaną prace renowacyjne ceglanej elewacji.

W kościele Najświętszej Marii Panny w Sobocie odbędzie się remont zabytkowego ogrodzenia wraz z bramą i furtą za ponad 210 tys. zł. Łącznie na prace konserwatorskie gmachu przekazano już blisko 570 tys. zł.

Dużym wsparciem finansowym może cieszyć się również Luboń. W tym roku prace renowacyjne zostaną przeprowadzone przy trzech zabytkach. 150 tys. zł otrzyma budynek willowy przy ul. Armii Poznań, a 100 tys. zł Hala Poelziga.

 – Należy wspomnieć o nowości w powiatowych dotacjach jaką jest konserwacja zieleni. Mowa tu o pracach w koronach wiekowych drzew pomnikowych z alei lipowych w obszarze historycznego układu miasta Lubonia – powiedział Wiesław Biegański, powiatowy konserwator zabytków. – Na zabiegi podtrzymujące żywotność i zapobiegające bezpowrotnemu zniszczeniu drzewostanu przeznaczone zostanie 20 tys. zł.

Kolejny raz powiat przekaże pieniądze na ratowanie drewnianego kościoła św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku: aż 166 tys. zł na wymianę poszycia dachu z gontu drewnianego. Świątynia na odzyskanie świetności uzyskała już łącznie 760 tys. zł.

Ponad 90 tys. zł otrzyma również XV-wieczny kościół św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, gdzie planowana jest konserwacja ołtarzy bocznych północnego i południowego. – To kolejny uratowany obiekt sakralny w powiecie poznańskim. Gdyby nie powiatowe dofinansowanie, mógłby nie przetrwać. Pomoc finansowa dla kościoła wyniosła już prawie 760 tys. zł.– dodaje Jan Grabkowski.

Program dofinansowania po raz pierwszy w tym roku objął prace na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Przeprowadzony tu zostanie remont dachu budynku pensjonarskiego dla kobiet, w tym wzmocnienie części kominów i osadzenie ławek kominiarskich. Na ten cel zaplanowano 45 tys. zł. Wsparcie otrzymają również kościół św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie (30 tys. zł na prace przy zabytkowej stolarce drzwiowej) oraz dom jednorodzinny przy ul Kolejowej 2 w Dopiewie (40 tys. zł na remont elewacji). Z pomocy powiatu skorzysta też kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, który na wymianę pokrycia dachowego budynku otrzyma aż 70 tys. zł.

Wśród debiutantów w programie jest dawne kasyno oficerskie w Biedrusku. Zostanie w nim wykonany montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Pomoc uzyskają również zabytki w gminie Stęszew. Kościół św. Idziego w Modrzu otrzyma 83 tys. zł na konserwację ołtarza bocznego. Wymienione będzie pokrycie dachowe w budynku dawnego dworca kolejowego w Strykowie (50 tys. zł), a w kościele św. Trójcy w Stęszewie przeprowadzona zostanie konserwacja prospektu organowego (45 tys. zł).

– Należy podkreślić różnorodność dotowanych przedsięwzięć. Zarówno pod względem funkcji, skali, materiału oraz charakteru czy rodzaju zabytków, wskazując na bogactwo krajobrazu kulturowego powiatu i rosnącą w wyniku tych działań atrakcyjność turystyczną – zaznacza Wiesław Biegański.

powiat poznański

(Visited 23 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz