10 czerwca ruszy Poznańska Kolej Metropolitalna – To fakt !!!

Poznańska Kolej Metropolitalna po inauguracji

W pierwszej kolejności pociągami kursującymi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą mogli jeździć mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowych Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Grodzisk Wielkopolski, Poznań – Jarocin i Poznań – Wągrowiec.


Moment rozpoczęcia funkcjonowania przedsięwzięcia pod nazwą PKM będzie miał miejsce 10 czerwca. 25 maja na Dworcu Letnim w Poznaniu, w wydarzeniu inaugurującym funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wzięli udział przedstawiciele władz samorządów położonych wzdłuż wymienionych linii, a także reprezentanci gmin i powiatów usytuowanych wzdłuż kolejnych pięciu linii, na których połączenia w systemie PKM będą uruchamiane sukcesywnie do 2021 roku. Byli też przedstawiciele spółek kolejowych i duża reprezentacja mediów. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech, krótkich wystąpień – Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Jacka Jaśkowiaka, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prezydenta miasta Poznania oraz Jana Grabkowskiego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosty poznańskiego. Wojciech Jankowiak m.in. poinformował, że w ciągu doby przyjeżdża do Poznania i wyjeżdża z miasta ok. 450 pociągów. Z tego 335 uruchamianych jest przez Województwo Wielkopolskie. Z tych połączeń każdej doby korzysta 57-58 tys. pasażerów. Po wprowadzeniu dodatkowych połączeń liczba osób korzystających z połączeń kolejowych wzrośnie. – Potrzebny będzie dodatkowy tabor. W PESIE w Bydgoszczy jest już nasza zamówienie na kolejnych 10 składów pociągów pięcioczłonowych. Jeśli tylko się pojawią będą obsługiwać połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dodatkowo, niedawno podpisaliśmy umowę na podstawie której z POIiŚ dostaniemy środki na zakup kolejnych pięciu składów – zapewniał marszałek Jankowiak.

– Odnośnie harmonijnej współpracy, to czasami trzeba przedstawić swoje racje w obronie mieszkańców Poznania, tak jak wójtowie i burmistrzowie przedstawiają swoje racje w imieniu mieszkańców swoich gmin. Dziękuję przedstawicielom samorządów za to,


że wszystkie wątpliwości sobie wyjaśniliśmy i dzisiaj cieszymy się sukcesem – mówił Jacek Jaśkowiak. – Mieszkańcy Poznania i podpoznańskich gmin zyskują alternatywę do przemieszczania się samochodem – dodał. Jacek Jaśkowiak podkreślił, że połączenia kolejowe w systemie PKM to nie wszystko. Mówił o ogromnym znaczeniu powstających w ramach ZIT węzłów przesiadkowych. Powstanie 55 węzłów z 63 parkingami dla samochodów i 74 dla rowerów. Po zakończeniu inwestycji przybędzie ok. 4,4 tys. miejsc postojowych dla samochodów i prawie 1,8 tys. dla rowerów. Ponadto zakupionych zostanie 71 niskopodłogowych ekologicznych autobusów. Dla rowerzystów dobrą wiadomością jest, że w ramach ZIT powstanie lub zostanie przebudowanych około 111 km ścieżek rowerowych.

Starosta Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań przypomniał historię powstawania Stowarzyszenia, do którego pierwszym krokiem było utworzenie w 2007 roku Rady Aglomeracji złożonej z 19 samorządów. Dzisiaj Stowarzyszenie składa się z 23 jednostek samorządu terytorialnego, włącznie z powiatem poznańskim i miastem Poznań. Organizacja prowadzi intensywne działania, których celem nadrzędnym jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców obszaru. Spośród wielu prowadzonych przez Stowarzyszenie wymienić można choćby kilka: działania dotyczące ZIT,  Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, projekt Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. – Potrafimy we własnym gronie rozwiązywać spory, znajdujemy rozwiązania wielu nurtujących mieszkańców problemów. Jako instytucja pośrednicząca Stowarzyszenie wpływa na rozdysponowanie 800 mln zł dofinansowania w ramach ZIT. Rzadko się spotyka sytuacje, gdy samorządy solidarnie chcą się do jakiegoś działania dokładać. W przypadku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej dostrzegliśmy wspólny cel i z dofinansowaniem działania właściwie problemów nie było. Za to bardzo dziękuję. To świadczy, o tym, że jako samorządy weszliśmy już na wyższy poziom – powiedział Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starosta Poznański.

Po wystąpieniach miała miejsce uroczystość wręczenia Olivierowi Romanowskiemy, sześciolatkowi z Wągrowca specjalnego wyróżnienia za pracę zgłoszoną w konkursie na logo Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.


Nagrodę – voucher na bezpłatny przejazd pociągiem Kolei Wielkopolskich w kabinie, razem z maszynistą – wręczył Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Zarządu Poznańskich Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. Po tym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pociągami Kolei Wielkopolskich, które wozić będą pasażerów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednym ze składów goście pokonali trasę z Dworca Głównego do dworca Poznań Wschód i z powrotem.

10 czerwca ruszy Poznańska Kolej Metropolitalna

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. W godzinach szczytu przewozowego pociągi w systemie PKM będą kursować z częstotliwością co 30 minut, zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.

Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.

Rolę organizatora PKM pełni Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a operatorem są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pasażerów będą wozić nowoczesne, komfortowe składy).


Funkcję koordynatora działań informacyjno-promocyjnych PKM powierzono Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

Uruchomienie PKM następować będzie etapami. Pierwsze połączenia w ramach systemu zaczną funkcjonować 10 czerwca 2018 roku na liniach Poznań – Jarocin, Poznań – Wągrowiec, Poznań – Nowy Tomyśl i Poznań – Grodzisk Wielkopolski.

Zakończenie wdrażania projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA.

Założeniem PKM jest stworzenie mieszkańcom metropolii Poznań alternatywy dla indywidualnych połączeń samochodowych.

Nagroda specjalna dla Oliviera Romanowskiego

19 grudnia 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na logo Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zdaniem komisji konkursowej najciekawszą propozycję nadesłała Anna Radzikowska
z Warszawy i to złożony przez nią projekt wygrał konkurs. Poza konkursem została nagrodzona praca, którą przesłał Olivier Romanowski, sześcioletni mieszkaniec Wągrowca.

Olivier Romanowski 23 czerwca skończy siedem lat, chodzi do zerówki w wągrowieckim przedszkolu. Już jako dwulatek fascynował się koleją. Wtedy bardzo lubił z dziadkiem (pracował przy budowie torów) chodzić na spacery w okolice przejazdów kolejowych. Chłopiec, gdy tylko zauważył na stacji pociąg, musiał go dokładnie obejrzeć. Dlatego zna wielu wągrowieckich kolejarzy. Gdy miał 5 lat zaczął się dodatkowo interesować autobusami. Bardzo wiele o autobusach wie, zna prawie wszystkich autobusowych kierowców w Wągrowcu.

Pasją Oliviera jest malarstwo. Motywem jego prac najczęściej jest kolej. Rodziców chłopca o konkursie poinformowała pani przedszkolanka.

Ogłoszony przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań konkurs dotyczył opracowania logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością i wysokim poziomem. Zgłoszono ponad 170 prac
z terenu całego kraju.
czasy_przejazd+-w

 


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript. 

 

 

 

(Visited 527 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz