UWAGA ! Ministerstwo zdrowia ogłosiło listę placówek, które zostały włączone w sieć szpitali. Na liście jest 50 szpitali z województwa wielkopolskiego

Ministerstwo zdrowia ogłosiło listę placówek, które zostały włączone w sieć szpitali, czyli będą miały zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Read more

UWAGA!!! Kary za brak zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin

Opakowania po środkach ochrony roślin to tzw. odpady niebezpieczne. Polskie prawo nakłada na użytkownika środków ochrony roślin obowiązek zwrotu opakowań

Read more