W Poznaniu na Św. Marcinie praca wre

Realizacja robót budowlanych na Świętym Marcinie przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Z każdym kolejnym tygodniem należy spodziewać się coraz większej intensyfikacji prac.

– Po krótkim czasie, poświęconym koniecznym przygotowaniom niezbędnej dokumentacji projektowej (zadanie realizowane w formule doprojektuj i buduj),


, wykonawca rozpoczął roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.  Prace koncentrują się obecnie w rejonie skrzyżowania ul. Św. Marcin z ul. Ratajczaka – informują Poznańskiem Inwestycje Miejskie.

Po zrealizowaniu sieci tym rejonie, wykonawca przystąpi do przebudowy kolejnych elementów infrastruktury podziemnej, kontynuując budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Św. Marcin w kierunku ul. Gwarnej. Większość prac na obecnym etapie koncentrować się będzie w rejonie wymienionego wyżej skrzyżowania, stanowiącego początek dla przebudowy pozostałych sieci instalacji podziemnych.

Równolegle trwają prace w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznych po południowej stronie ul. Św. Marcin, w miejscu obecnego chodnika. Na czas robót zmieniona została w tych miejscach organizacja ruchu, poprzez wytyczenie nowych korytarzy, bez uszczerbku dla dojść do istniejących budynków.


Dodaj komentarz