Poznań: Więcej interwencji – mniej przestępstw

O prawie 40% spadła przestępczość na terenie Poznania w latach 2014-2017. To stała tendencja, która jest efektem konsekwentnych działań w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców Poznania m.in. rozbudowy miejskiego systemu monitoringu.

– Poprawa statystyk cieszy i jest dowodem, że podejmowane przez Miasto działania przynoszą efekt.


Z roku na rok Poznań jest coraz bardziej bezpieczny, ale nie zwalniamy tempa. Dążymy do tego, by mieszkańcy czuli, że o nich dbamy, a – co najważniejsze – by rosło ich poczucie bezpieczeństwa. Niestety, co jakiś czas mamy do czynienia z wydarzeniami burzącymi to poczucie. Na bezpieczeństwie mieszkańców nie możemy oszczędzać – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Analizując sześć podstawowych kategorii kryminalnych na przestrzeni ostatnich czterech latach, widać wyraźnie, że spadek przestępczości na terenie Miasta Poznania wynosi aż 38%. Odnotowano o 40% mniej kradzieży, o 16% mniej kradzieży samochodów, a liczba kradzieży z włamaniem spadła o prawie 45%. O ponad 50% zmniejszyły się rozboje i tzw. wymuszenia rozbójnicze. Mniej było również bójek – spadek o 33%.

Monitoring miejski

Na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście ma wpływ wiele czynników. Ważna jest bardzo dobra współpraca Miasta z Policją. Gdyby nie codzienna praca policjantek i policjantów, nie byłoby takich efektów. Nie bez znaczenia jest również rozwój monitoringu miejskiego. W 2014 roku w Poznaniu było 446 kamer. Aktualnie poznański system monitoringu wizyjnego liczy 649 kamer, w tym 292 obrotowych, 346 stacjonarnych i 9 panoramicznych. Wszystkie zlokalizowane są w miejscach uznanych za niebezpieczne, zwłaszcza na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu, wiaduktach, przystankach komunikacji miejskiej oraz miejscach, gdzie często poruszają się piesi. Do końca 2018 roku Poznań będzie monitorowany przez 687 kamer.

– Kamery miejskiego monitoringu rejestrują rocznie około 8000 zdarzeń. Prawie połowa z nich kończy się interwencjami w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócaniem porządku publicznego. Dzięki kamerom udało się również ująć 400 sprawców przestępstw. To świadczy o tym, że miejski monitoring spełnia swoją rolę i poprawia bezpieczeństwo – stwierdza Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

W ostatnich dwóch latach Miasto przeznaczało na rozwój monitoringu 1,4 mln zł rocznie. W tym roku Miasto zapewni na ten cel 2,5 mln zł. 800 tysięcy z tej kwoty pójdzie na monitoring na Ratajach. Nowe kamery pojawią się tam m.in. na skrzyżowaniach ulic: Jurackiej i drogi wewnętrznej os. Piastowskiego – do przystani klubu Posnania, Wyzwolenia i Jurackiej przy Szkole Podstawowej nr 20, a także na głównych skrzyżowaniach Dymka, Szwajcarskiej, Chartowo i Kurlandzkiej.

Na pozostałe przedsięwzięcia związane z monitoringiem Poznań wyda 1,7 mln zł. Za te pieniądze przebudowana zostanie sieć jednych z najstarszych kamer, zainstalowanych wzdłuż ulicy Półwiejskiej. Wzdłuż remontowanej ulicy Rybaki powstanie infrastruktura teletechniczna, niezbędna do rozbudowy monitoringu. Nowe kamery zainstalowane zostaną też wzdłuż ulic: Murawa, Winogrady i na wyremontowanym odcinku ulicy Czechosłowackiej, a także na skrzyżowaniach ulic Gdyńskiej i Bałtyckiej oraz Baraniaka i Jana Pawła II.

Jeszcze w tym roku przygotowana zostanie również infrastruktura techniczna, niezbędna do rozbudowy monitoringu na osiedlu komunalnym przy ul. Nadolnik oraz na trasie od skrzyżowania ulic Krańcowej, Głównej, Gdyńskiej i Gnieźnieńskiej do wjazdu na Cmentarz Komunalny Miłostowo od ulicy Gnieźnieńskiej.

Całodobowe Centrum

W ostatnich latach, oprócz monitoringu, Miasto inwestuje coraz więcej również w doposażenie służb mundurowych oraz wspiera finansowo Policję. Do tego dochodzą usprawnienia w funkcjonowaniu Centrum Zarządzania Kryzysowego. W lipcu 2016 roku uruchomiono działające całodobowo Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania, wzmacniając Wydział Zarządzania Kryzysowego o 5 etatów dyspozytorów. Jednocześnie przebudowano i doposażono w sprzęt teleinformatyczny pomieszczenia CZK. Liczba zgłoszeń i podjętych przez CZK działań wzrosła z 333 w 2014 r. do 1752 w 2017 r. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku przyjęto 554 zgłoszenia. Dodatkowo wydział przejął kompleksowo zadania związane ze zgromadzeniami publicznymi.

Straż stoi na straży

W roku 2016 r. dokonano reorganizacji strukturalnej i funkcjonalnej Straży Miejskiej Miasta Poznania. Miało to na celu zwiększenie efektywności działań, ze szczególnych uwzględnieniem dbałości o porządek publiczny i czystość w mieście. Efektywność Straży Miejskiej uległa zwiększeniu praktycznie we wszystkich obszarach. Liczba ukaranych mandatami karnymi wzrosła o ponad 22 procent – z 35924 (2014) do 44260 (2017). W sprawie spalania odpadów podjęto w zeszłym roku prawie 2000 interwencji, w 2014 było ich 554.

– Okres ostatnich 3 lat w działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania to nie tylko liczby podjętych interwencji i skutecznych działań funkcjonariuszy. To także globalna zmiana funkcjonowania jednostki, której przeobrażenie trwa cały czas – wyjaśnia Waldemar Matuszewski, komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania. – Zmieniono praktycznie wszystko: począwszy od struktury SMMP, poprzez stan osobowy jednostki, zwiększenia stanu etatowego, zmodernizowanie sprzętu technicznego (samochody, smartfony, wyposażenie ekopatrolu), trwające zmiany siedzib jednostek straży po wprowadzenie systemu informatycznego i modyfikowanie systemu finansowania funkcjonariuszy.

RB
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dodaj komentarz