Nowy Tomyśl – Kolejne miliony dla Szpitala!

Kolejne miliony dla Szpitala! Wczoraj w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie podczas którego doszło do podpisania umowy na podstawie której nowotomyska lecznica otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 031 146, 19 zł


w ramach działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie było efektem starań i działań Dyrekcji Szpitala, Zarządu Powiatu i pracowników Szpitala i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Podpisy pod umową przyznającą środki złożyli: Maciej Sytek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Janusz Nowak – dyrektor SP ZOZ w Nowym Tomyślu. Wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tak ogromnego dofinansowania, przeznaczonego na rozbudowę i przebudowę budynku „E” II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu podziękował starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki. Zadowolenia z faktu przyznania dofinansowania nie kryła również przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, radny Województwa Wielkopolskiego, sekretarz powiatu Ryszard Napierała oraz obecni na spotkaniu członkowie Zarządu Powiatu i radni. Po podpisaniu umowy goście zwiedzili budynek „E” nowotomyskiego szpitala.

Źródło : powiat Nowotomyski


Dodaj komentarz