Komunikat Prokuratury dotyczący działań po sprowadzeniu ciała Magdaleny Żuk do Kraju

komunikat prasowy nr 14/2017 dotyczący śmierci Magdaleny Ż. na terenie Egiptu, której to zwłoki w dniu wczorajszym zostały sprowadzone do Polski, a w dniu dzisiejszym ponownie poddane zostały oględzinom i ich otwarciu.


KOMUNIKAT PRASOWY nr 14/2017

Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Jelenia Góra. W dniu wczorajszym ciało Magdaleny Żuk zostało sprowadzone

do Polski, po czym poddano je badaniu przy użyciu tomografu komputerowego

w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie.

Następnie zwłoki przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej

we Wrocławiu, gdzie w dniu dzisiejszym przeprowadzono ponowne oględziny

i ich otwarcie.

W trakcie sekcji pobrano próbki do dalszych badań histopatologicznych,

biologicznych oraz toksykologicznych.

Kolejne informacje w tej sprawie zostaną udzielone po uzyskaniu wyników

zleconych badań wraz z opinią biegłych co do przyczyny śmierci Magdaleny Żuk.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Violetta Niziołek

Czytaj również …
Dodaj komentarz